Di ambil dari catatan Carita Sejarah Lasem karangan R.P. Kamzah dan ditulis ulang R.P. Karsono. Pratelan Papan Patilasan/Makam Pitedah saking suwargi R. Panji Karsono Nalika taun Msh. 1939

 1. Candhi Pucangan. (Ara-ara genengan wetan Ngendhen. ds, Tasiksono, Lasem ).
 2. Candhi Samodrawela. (dk. Caruban, ds. Gendhongmulyo. Lasem ).
 3. Candhi Ratnapangkaja. (dk. Semangu, ds Karangturi. Lasem ).
 4. Candhi Malad. (pundhen mbah Lebu, ds Gowak. Lasem ).
 5. Candhi / Pasraman Butun. (Punthuk Gebang, ds. Waru Gunung. Pandur- Lasem).
 6. Pasraman / Pratapan Pamulang ( Gn. Kendhil / Tapaan, dk. Tluweng, ds. Sendhangcoyo. Lasem ).
 7. Pratapan Mandirasari. (Gn. Selembu, ds. Rakitan, Sluke-Lasem).
 8. Taman Kamalapuri. (Bumi Makam Kutha, ds. Sumbergirang. Lasem ).
 9. Taman Sitaresmi. (Bumi Gedhong, dk. Caruban, ds, Gedhongmulyo. Lasem).
 10. Taman Banjarmlathi. (Bumi Kumendhung / Semangu, ds. Karangturi. Lasem).
 11. Plabuhan Regol. ( Teluk Binangun, ds. Binangun / Bonang. Lasem).
 12. Plabuhan Keraga. (Tambangan Bajing-Jawa / Bajing Madura. Sarang).
 13. Plabuhan Kaerigan. (Bumi Kajungan, dk. Caruban, ds. Gedhongmulyo. Lasem).
 14. Kadipaten Kriyan LASEM Dewi Indu. (Bumi Oei Ing Hwai. Sumurkepel, ds. Sumbergirang. Lasem).
 15. Kadipaten Kriyan LASEM Pr. Wijayabadra / Pr. Badranala. (Bumi Oei Ing Hwai, ds. Sumbergirang. Lasem).
 16. Kadipaten Binangun Lasem Pr. Wirabraja / Pr. Wiranagara. (ndalem Bonang, ds. Bonang. Lasem).
 17. Kadipaten Lasem, warandra Putri Malokhah. (Ngajeng dalem Kadipaten kriyan Lasem).
 18. Kadipaten Lasem Pr. Tejakusuma I, III, IV, V. (Bumi Soditan, wetan prapatan, ler alun-alun Lasem).
 19. Katumenggungan Lasem. Kyai Ambyah Puspoyudho. (Bumi Kundhen, ds. Sumbergirang. Lasem).
 20. Katumenggungan Lasem. Pr. Pusponagara. (Purikawak / Pesantren Sumurkepel, ds. Sumbergirang. Lasem).
 21. Katumenggungan Lasem. R. Ng. Widyaningrat = Oei ing Kiat. (ds. Soditan, kilen prapatan. Lasem).
 22. Kabupaten Regent Lasem, Suroadimanggolo III. (dk. Tulis = Loji. Lasem).
 23. Kabupaten Regent Binangun Lasem, R. Ng. Citrosoma. (Bumi Binangun / Bonang. Lasem).
 24. Tangsi Kumpeni. (Puthunk Gebang, ds. Warugunung, Pancur / Lasem).
 25. Sendhang Ke Tong Dhow. (Sumur Jalatundho, ds. Jolotundho. Lasem).
 26. Makam-awu Putri Cempa Bi Nang Ti / Pr. Badranala. (Punthuk Pasujudan, ds. Bonang. Lasem).
 27. Makam Pr. Wirabraja. (mbah Brawut, dk. Logadhing, ds. Sriamba. Lasem).
 28. Makam Pr. Wiranagoro. (mbah Brayut, punthuk ler pedhukuhan dk. Logadhing. Lasem).
 29. Makam Putri Malokhah. ( Bumi Gedhong, dk. Caruban, ds. Gedhongmulyo. Lasem).
 30. Makam Dhampoawang. Pr. Santipuspo. (Mangkara Kajungan, dk. Caruban, ds. Gedhongmulyo. Lasem).
 31. Makam Pr. Kusumobodro. ( Makam Kutha, ds. Sumbergiring. Lasem).
 32. Makam Pr. Santiwiro Kyai Ageng Panggiring I (mbah Rengganis, puncak Ngargopuro).
 33. Makam Pr. Tejakusuma I. (mbah Srimpet, wingking pangimaman mesjid Lasem).
 34. Makam Maulana Sambwa Smarakandhi. (mbah Sambu, ler mesjid Lasem).
 35. Makam Pr. Tejakusuma III, IV, V. ( Widara pejaratan sabin Brangkal, ds. Jolotundho. Lasem).
 36. Makam R. M. Wingit Panembahan Romo. (mbah Gulingwesi. Megamalang, ds. Mentoro. Lasem).
 37. Makam Pr. Talbaya R. Panji Margono. (ler wit Trenggulun Sambong, ds. Dorokandhang. Lasem).
 38. Makam Kyai Mursodo. (wetan wit Trenggulun Sambong = pundhen Sambong, ds. Dorokondang Lasem).
 39. Makam Kyai Galiyo. (mbah Sendandang, tambak bumi Kajungan, dk. Caruban. Lasem).
 40. Makam Dampoawang Oei Ing Kiat Widyaningrat, (puncak bontos kilen gn. Bugel. Lasem).
 41. Pamujan / Klentheng Ji Sian Sing. (Klentheng Babagan. Lasem).
 42. Pamujan / sela pengetan Tan Ke Hwi. (Leripun tambak Bathuk-mimi estri, ds. Dasun).
 43. Bumi bubakan tiyang-tiyang saking Campa. (Kreteg Kumendhung ngantos tanjakan Cikalan. Wiwit Kumendhung, Semangu, Demungan, Jolotundho, Gembris, Ketandhan, Cikalan; Lasem).
 44. Makam R. Panji Kamboro, prajurit Pr. Diponagoro (Kubran ds. Criwik. Pancur / Lasem).
 45. Makam R. Panji Kamzah. Panggubah sejarah Lasem. (Kuburan dk. Sambong. Lasem).
 46. Makam R. Panji Karsono. Panggubah Macapat Sd. Badrasanti. (Kuburan dk. Mahbang. Lasem).
 47. Makam Pr. Tejakusuma II Tara = Ki Ageng Giring III. (Girilaya Ngayogyakarto).
 48. Makam R. Panji Witana. (Kuburan Ngrao-Tunggulsari. Kaliwungu. Kab. Kendal).

Silahkan Tinggalkan Balasan (Komentar tidak akan muncul sebelum ada moderasi dari admin)